Nhiều cây rừng tự nhiên bị mất trộm tại tiểu khu 23 Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Pháp luật 03-05-2023

Sau hơn một buổi lần tìm vị trí các cây rừng đã bị cưa hạ, chúng tôi phát hiện có 5 cây gỗ lim với đường kính khoảng từ 30cm đến 40cm đã bị kẻ trộm cưa lìa gốc lấy đi phần thân, phần ngọn và cành nhánh vứt bỏ tại chỗ.

Quốc Sơn