Nhiều điểm mới trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Từ ngày 15-18/3 tới, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Đây là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn.

BTNO