Nhiều đổi mới trong công tác quản lý công chức, viên chức

Xã hội 22-06-2022

Bộ Nội vụ sẽ quyết tâm đổi mới, đi đầu thực hiện phân cấp, phân quyền theo tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt báo chí vào sáng nay, 20/6.

BTNO