Nhiều dự án giao thông có kịp “về đích” trong năm 2023?

Kinh tế 19-08-2023

BQLDA tỉnh cho biết, trong thời gian tới, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra và hoàn thành giải ngân vốn.

Thế Nhân – Khánh Duy