Nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại Tây Ninh

Ngày 17.10.2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị.

Tố Tuấn