Nhiều hoạt động đặc sắc dịp lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh

Chiều 10.3 (tức ngày 19.2 năm Quý Mão), Ban điều hành các chùa Núi Bà Tây Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần mặt trời Tây Ninh, chi nhánh Sunword Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc dịp lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh.

Vũ Nguyệt