Nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại Nghệ An từ ngày 14 đến ngày 28/5, với nhiều nội dung mới, đặc sắc. BTNO