Nhiều hoạt động kỷ niệm thành phố mang tên Bác

Xã hội 25-06-2022

Kế hoạch tổ chức Ngày hội thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

BTNO