Nhiều khó khăn trong triển khai giải phóng mặt bằng

Xã hội 02-04-2023

Công tác giải phóng mặt để thực hiện các dự án giao thông, thời gian qua, tỉnh và các ngành chức năng, chỉ đạo quyết liệt về công tác này nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, công tác bồi thường,giải phóng mặt bằng luôn gặp nhiều khó khăn.

Thiên Tâm–Khánh Duy