Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết

Thời sự 27-11-2022

Ngày 21.11, Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Vũ Nguyệt