Nhiều loài động vật bên bờ vực tuyệt chủng

Trong Danh sách đỏ về động vật hoang đã được công bố ngày 4/9, Liên minh Quốc tế vì bảo tồn thiên nhiên khuyến cáo khoảng 28% trong số các loài được liên minh đưa vào danh sách theo dõi sự sinh tồn đang đối mặt với nguy biến mất khỏi môi trường tự nhiên vĩnh viễn.

BTNO