Nhiều lợi ích vượt trội từ máy bay phun thuốc

Máy bay này có khả năng chở được 30kg cho một lần phun thuốc hoặc rải phân bón.

Quốc Sơn – Đại Dương