Chia sẻ:

Nhiều người dân Tây Ninh tham gia “Đổi rác thải nguy hại lấy quà”

Xã hội 02-10-2019
Đây là lần đầu tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh phát động, tổ chức chương trình “đổi rác thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình lấy quà tặng”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI