Nhiều thách thức trong bảo vệ bản quyền sáng tạo nội dung số

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan cũng như khuyến khích các hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, Cục Bản quyền tác giả phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số tổ chức tọa đàm “Bản quyền và phát triển bền vững ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số” sáng 17.4 tại Hà Nội.

BTNO