Chia sẻ:

Nhịn thuốc mua trâu–Nhịn trầu mua ruộng

Xã hội 03-12-2021

Để việc chăn nuôi không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của đơn vị, chiến sĩ Hiển luôn cần mẩn, siêng năng, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để chăm chút cho 2 con bò của mình, nhờ vậy 2 con bò luôn khỏe mạnh, nhanh lớn.

Lê Quân

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI