Nhớ ơn tổ tiên, tháng Giêng quây quần giỗ họ

Dù là nơi thờ riêng của một họ nhưng tất thảy ai ai cũng có thể đến kỉnh lễ, cúng bái và tuỳ hỉ chung tay phụ trợ một phần tiền để Chưởng phủ chi phí cúng kiếng cho nhà thờ. 

Ngọc Diêu - Hoà Khang