Những cán bộ huấn luyện trên thao trường

Pháp luật 03-12-2022

Luôn gắn bó với nắng gió trên thao trường, vất vả khổ luyện, tận tình hướng dẫn, truyền đạt tất cả chuyên môn giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cán bộ huấn luyện - những người vẫn luôn được các tân binh yêu mến gọi “thầy” với tất cả tình cảm mến thương.

Hà Thuỷ-Nhật Quang-Tấn Lực