Những “cánh tay nối dài” của ngành Bảo hiểm xã hội

Thời sự 15-04-2024

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong việc triển khai thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Nhật Quang