Những con đường từ “ý Đảng, lòng dân”

Xã hội 30-11-2022

Trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Trí Bình, huyện Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy sức dân trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đó là những con đường từ “ý Đảng, lòng dân”.

Tố Tuấn - Hà Quang