Những địa điểm ăn chay thường xuyên ở TP Tây Ninh

Hiện nay, trên địa bàn TP. Tây Ninh có nhiều quán bán thức ăn chay, nhưng đa số các quán bán chay mỗi tháng 10 ngày. Những ngày còn lại bán thức ăn mặn hoặc bán cùng một lúc cả hai loại thức ăn này. Tuy nhiên, cũng có một số quán chỉ bán duy nhất loại thức ăn chay và bán suốt tất cả các ngày trong tháng, tất cả các tháng trong năm.

Đại Dương