Những điểm mới trong hoạt động bất động sản từ 1/8

Kinh tế 04-06-2024

Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2023, và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, cùng với Luật Đất đai, 3 luật có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bất động sản này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8, sớm hơn so với kế hoạch, với mục tiêu các quy định pháp luật sớm được đưa vào thực tiễn để định hình lại thị trường bất động sản, giúp thị trường này phát triển lành mạnh và bền vững.

BTNO