Chia sẻ:

Những điều tài xế mới ít biết dưới nắp ca-pô

Các bộ phận động cơ, két nước mát, nước rửa kính nằm ở đâu dưới nắp ca-pô là các chi tiết mà tài xế mới ít để ý.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI