Chia sẻ:

Những lỗi vi phạm an toàn giao thông thường xảy ra

Xã hội 09-06-2021

Người tham gia giao thông dù có hiểu hay không hiểu pháp luật mà vi phạm thì đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng ta không thể đổ lỗi do không hiểu pháp luật nên vi phạm bởi vì mọi người phải có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI