Những người gầy dựng thương hiệu “Bánh canh Trảng Bàng”-Phần 1

Có lẽ cần phải ghi nhận một cách xứng đáng công lao của những gia tộc, gia đình đã khai phá, sáng tạo nên những món ẩm thực độc đáo như món bánh canh Trảng Bàng của gia tộc họ Bùi. Đó chính là những đại sứ văn hóa của vùng đất Tây Ninh ở mọi miền đất nước.

BTN-SG New