Những nữ chiến sĩ Công an bám cơ sở

Pháp luật 11-03-2023

Đóng góp vào thành tích chung ấy không thể không kể đến vai trò của các nữ chiến sĩ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Họ là những “bông hoa thép” tại cơ sở đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Hà Thuỷ - Nhật Quang - Tấn Lực