Chia sẻ:

Những tác động tích cực của đánh giá chỉ số PCI, PAPI tại Tây Ninh

Kinh tế 07-04-2019
Tỉnh Tây Ninh đã có những giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính gây phiền hà cho cá nhân và doanh nghiệp. Đây cũng là những giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI và PAPI trong thời gian tới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI