Những y, bác sĩ đặc biệt ở trại tạm giam, nhà tạm giữ

Pháp luật 28-02-2024

Khám, chữa bệnh trong môi trường nào cũng chịu nhiều vất vả, áp lực. Với các y, bác sĩ công tác tại Trại Tam giam, nhà tạm giữ lại áp lực hơn khi phải thực hiện hai vai trò: vừa là chiến sĩ Công an vừa là người thầy thuốc.

Hà Thuỷ - Hữu Thiện - Tấn Lực