Niềm tin, động lực mới cho ngành y trong năm mới 2023

Ghi nhận những hy sinh, cống hiến đó của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành Y tế, tỉnh đã ban hành các chế độ, chính sách đặc thù dành riêng cho ngành, ngoài những chế độ chung dành cho ngành Y tế cả nước.

Nhật Quang