Ninh Bình có thêm 2 di sản quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố thêm 8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, Ninh Bình có 2 di sản được ghi danh lần này là: Nghề thủ công truyền thống thêu - ren Ninh Hải và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường.

BTNO