Nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã

Xã hội 23-05-2022

Hôm nay, 22/5 là ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tuy đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, nhưng các vụ việc buôn bán trái phép ĐVHD ở nước ta vẫn liên tục diễn ra và chưa có dấu hiệu giảm.

BTNO