Tây Ninh: Phục hồi du lịch trong tình hình mới

Kinh tế 23-01-2022

Thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, ngành Du lịch tỉnh nhà đã và đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước phục hồi hoạt động, xây dựng điểm đến an toàn, đưa khách trở lại với Tây Ninh.

Vũ Nguyệt