Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Kinh tế 24-03-2024

Ban QLDA chủ động phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiểu và chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường để sớm triển khai hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Thế Nhân