Chia sẻ:

Nỗ lực giảm nghèo từ ý chí vươn lên thoát nghèo

Xã hội 17-04-2021

Với mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Dương Minh Châu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ các gia  đình nghèo, vươn lên thoát nghèo.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI