Nỗ lực xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông

Xã hội 04-06-2024

Đến hẹn lại lên, vào mùa khô năm nay, một số đoạn sông Vàm Cỏ Đông phủ kín lục bình, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Vũ Nguyệt