Chia sẻ:

Nợ lương người lao động

Pháp luật 29-05-2021

Hiện nay, không hiếm những trường hợp chậm, hoặc không trả lương cho NLĐ. Vậy, khi gặp trường hợp này, NLĐ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, thưa luật sư?

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI