Nội soi ngược dòng tán sỏi laser bằng ống soi mềm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng vừa thực hiện thành công ca bệnh đầu tiên bằng phương pháp nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi laser.

Tố Tuấn