“Nóng” chuyện sầu riêng xuất khẩu

Kinh tế 25-08-2023

Trước sự phát triển ồ ạt, tự phát, diện tích trồng sầu riêng đang “tăng nóng”, thậm chí vượt cả quy hoạch diện tích vùng trồng cây ăn quả chủ lực của Việt Nam đến năm 2030. Điều này dẫn tới nguy cơ khó khăn cho câu chuyện xuất khẩu chính ngạch sầu riêng trong những năm tới.

Tố Tuấn