Nông dân hy vọng một mùa sầu riêng được giá

Kinh tế 11-05-2024

Những năm gần đây, đầu ra trái sầu riêng có nhiều thuận lợi nhờ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mở rộng. Tuy nhiên, giá sầu riêng thời gian qua liên tục biến động với biên độ khá lớn chứ không ổn định. 

Hoàng Yến – Nhi Trần