Nông dân Long Vĩnh với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Kinh tế 16-05-2022

Những năm qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các mô hình sản xuất mới đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Nhật Quang