Nông thôn “khát” nước sạch

Kinh tế 18-04-2023

Thời gian qua, nhiều công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, bố trí ngân sách để thực hiện, đưa vào vận hành. Qua đó, số hộ dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đã tăng lên.

Vũ Nguyệt