Chia sẻ:

Nước trong hồ Dầu Tiếng đã trong xanh trở lại!

Xã hội 27-05-2019

Bộ NNPTNT có văn bản chỉ đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước tạm dừng hoạt động khai thác cát, đặc biệt khai thác khoáng sản trong môi trường hồ chứa. Đến nay chất lượng nước đã cải thiện rõ rệt.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI