Nuôi cá trên ruộng lúa, hiệu quả nhưng vẫn lo

Kinh tế 22-03-2023

Ngoài việc được hỗ trợ cá giống, thức ăn, gia đình anh Hồng còn được cán bộ khuyến nông "cầm tay chỉ việc", theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Sau 4 tháng thực hiện mô hình, đàn cá sinh trưởng tốt, sản lượng sau thu hoạch khoảng 2 tấn, thu nhập hơn 80 triệu đồng.

Nhật Quang - Minh Dương