Chia sẻ:

“Ở đâu có khu dân cư, nơi đó có tổ chức cơ sở Đảng”

Chính trị 13-10-2020

3 năm gần đây, Tân Khai luôn là một trong các ấp dẫn đầu các phong trào thi đua của xã Tân Lập. Chi bộ ấp 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp được 2 đảng viên mới.

Tâm Giang-Phương Thúy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI