Ông Đỗ Tài Công tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu

Chính trị 27-05-2023

Ngày 25.5, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện, khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Hoàng Yến