Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chính trị 28-05-2024

Tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang