Ông Phạm Trọng Nghĩa được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Kinh tế 19-11-2023

Chiều 17.11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2027. Đến dự có ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang