Ông Trịnh Thế Giao được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu

Kinh tế 05-07-2023

Trong 2 ngày 30.6-1.7 Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Có 150 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 16.300 hội viên nông dân trong huyện đã dự đại hội.

Vũ Nguyệt