Ông Võ Bửu, tuổi cao vẫn miệt mài tìm hiểu về pháp luật

Xã hội 11-01-2023

Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng nhiều năm liền ông Võ Bửu đều đặn tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các lần ông gửi bài dự thi đều đạt giải.

Quốc Sơn