Chia sẻ:

Phấn đấu đến năm 2025, Thị xã Hòa Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II

Chính trị 19-07-2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hòa Thành, nhiệm kỳ 2020- 2025. Nhất trí biểu quyết mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển thị xã Hoà Thành giai đoạn 2020-2025.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI