Chia sẻ:

Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại

Chính trị 28-03-2021

Tiếp theo chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng ngày 28.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025”.

Tố Tuấn-HT

 

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI